02177622031 ناحیه کاربری

دوره های آموزشی تمپ ها

من یک طراح سایت هستم

سر فصل ها

 • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم

شرایط حضور

 • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم

نمونه کارهایی که بعد از دوره می توانید انجام دهید

سایت بهسون

www.behsom.com

سایت بهسون

www.behsom.com

سایت بهسون

www.behsom.com

سایت بهسون

www.behsom.com

مواردی که باید همراه داشته باشید

 • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم
 • لورم ایپسوم

اساتید دوره

امیر نیکچه فراهانی

مدرس موشن و گرافیک

امیر نیکچه فراهانی

مدرس موشن و گرافیک

امیر نیکچه فراهانی

مدرس موشن و گرافیک

امیر نیکچه فراهانی

مدرس طرلحی سایت

تاریخ برگذاری دوره :
در تاریخ 1397/10/22

ساعت برگذاری دوره :
در ساعت 8 صبع الی 19

هزینه برگذاری دوره :
999000 تومان