آخرین آپدیت در تاریخ 1400/01/05

Apple Thunderbolt Display vector